Mobilabonnement med d-nummer

Alle norske statsborgere tildeles automatisk ett personnummer ved fødsel. Et personnummer er et unikt identifikasjonsnummer som brukes på ID-papirer og når man skal i kontakt med skattevesenet, eller tegne tjenester i bank eller hos mobiloperatører. Det er derimot ikke slik at du ikke kan opprette et mobilabonnement dersom du ikke har personnummer. Mange sesongarbeidere, asylsøkere, eller andre med midlertidig opphold i Norge har noe som kalles d-nummer og dette kan du også bruke når du vil tegne et mobilabonnement. I denne artikkelen vil vi gi deg svar på vanlige spørsmål angående d-nummer og hvordan du oppretter mobilabonnement i Norge med d-nummer.

Hva er et d-nummer?

I Norge finnes det to ulike former for ID-nummer. Fødselsnummer, vanligvis kalt personnummer, og d-nummer. Personnummeret varer livet ut, mens d-nummeret er midlertidig. Det er derfor de fleste nyankomne til Norge tildeles et d-nummer som de kan bruke hos Skatteverket, legen, eller for å tegne mobilabonnement. Et d-nummer består av 11 siffer, der de første seks referer til fødselsdato. For å kvalifisere til et d-nummer må du enten ha gyldig oppholdstillatelse i Norge i mindre enn seks måneder eller gyldig oppholdstillatelse i mer enn seks måneder, men uten å oppfylle vilkårene for å få et personnummer.

Hvordan får man et d-nummer?

Hvis du har behov for et d-nummer, kan dette bestilles hos for eksempel Skatteetaten når du søker om skattekort. Alle som skal arbeide i Norge må ha enten d-nummer eller personnummer. Du har også behov for d-nummer dersom du skal motta trygd, åpne bankkonto, eller tegne mobilabonnement. For å få et d-nummer må du bestille time hos Skatteverket for å legitimere deg. Deretter vil du få tilsendt ditt d-nummer innen to uker. For noen grupper vil det også være aktuelt å møte opp hos politiet for å få et ID-kort.

Hvordan tegne mobilabonnement med d-nummer?

Fordelen med å ha et d-nummer er at det blir lettere å tegne mobilabonnement på nett. De fleste mobilselskaper aksepterer d-nummer på lik linje med personnummer når de ber om personopplysninger i sine skjema. Er du i prosessen med å skaffe deg d-nummer er det fortsatt mulig å tegne mobilabonnement i Norge. Forskjellen er at da må du gjerne møte opp fysisk hos mobiloperatøren du har valgt. Ta gjerne en telefon til selskapet du har valgt før du møter opp, for å forsikre deg om hvilke papirer du trenger. Vanlige dokumenter du må vise frem er pass og bekreftelse på adresse.

Mobilabonnement fra MyCall

Hvis du skal tegne norsk mobilabonnement for første gang er det ikke så lett å vite hvilken leverandør du skal velge. Mobilselskapet MyCall har spesialisert seg på å tilby abonnement til personer med d-nummer. MyCall er også tilgjengelig for dem med vanlig personnummer og passer for alle som ringer ofte til utlandet. I motsetning til mange andre selskaper har MyCall også egne tilbud for samtaler utenfor EU/EØS. Med abonnementet BeFree får man fri tale i Norden, EU og land som USA og Canada. Hvis du har et d-nummer kan du enkelt bli kunde hos MyCall via deres nettsider.

Hvorfor lønner det seg å skaffe norsk mobilnummer?

Selv for personer med midlertidig opphold i Norge kan det lønne seg å skaffe seg norsk mobilabonnement. Den første fordelen er pris, med norsk mobilabonnement kan du ringe, sende SMS og MMS, samt bruke mobildata for lave priser. Hvis du kommer fra et land utenfor Europa, kan det bli ekstra dyrt å bruke mobiltelefonen i Norge uten norsk mobilabonnement. Mange opplever også at det er lettere å holde kontakt med arbeidsplassen og venner og bekjente i Norge hvis man har et norsk telefonnummer.

Bank ID på mobil

Den andre fordelen med å skaffe seg norsk mobilnummer er at du kan benytte deg av tjenester som Vipps og Bank ID på mobil. Vipps er en betalingstjeneste hvor man lett kan overføre penger til andre, kun ved hjelp av mobilnummer. Bank ID på mobil er en elektronisk legitimasjon som kan brukes til innlogging og til å signere dokumenter. Bank ID er den vanligste legitimeringsmetoden når man skal besøke sikkerhetsbeskyttede tjenester, som Helsenorge eller Skatteverket. Mange nettbutikker benytter seg også av Bank ID når man skal betale. Med norsk mobilnummer kan du skaffe Bank ID på mobil. Slik kan du hvor som helst benytte deg av elektronisk legitimasjon, uten å bruke kodebrikke.

Kontantkort

Det er mange fordeler med å ha et norsk telefonnummer mens du oppholder deg i Norge, enten det er for lengre eller kortere perioder. Hvis du ikke vil tegne deg til et abonnement, men heller ha en mer uforpliktende løsning, er det også mulig å skaffe seg kontantkort. Med et kontantkort fyller du opp mobiltelefonens saldo etter hvert som du har bruk for det. MyCall tilbyr kontantkort til personer både med og uten d-nummer. De fleste andre mobiloperatører vil også ha en løsning for kontantkort, men det krever at du kan fremvise gyldig legitimasjon.