Hva er forskjellen på mobilnettene?

I Norge har vi tre mobilnett, drevet av henholdvis Telenor, Telia, og ICE.net. Hver av disse opererer med en lisens fra Post- og teletilsynet. Alle andre teleoperatører i Norge benytter seg av nettverket til ett eller flere av disse selskapene.

Men hva er egentlig forskjellen på disse?

Dekning

Tidligere hørte man ofte om store dekningsforskjeller mellom Telenor og Telia (tidligere NetCom) sitt nett. Det begynner riktignok å bli noen år siden forskjellene var veldig store, men enkelte steder kan man fremdeles få bedre dekning hos en operatør enn hos en annen. De fleste operatører har kart på sine nettsider hvor du kan se hvor «dekningshullene» er.

Dekningskart i Norge

Telia, Telenor og ICE.net har alle kart på sine nettsider, som viser deres dekning. Du kan se hvilket nett ulike operatører bruker på våre sammenligningssider, under operatørens navn.

Telia

Her kan du se hvor Telia, tidligere kalt NetCom, (og operatører som bruker Telias nett) har best dekning. Du kan velge mellom GPRS/Edge (2G), 3G, 4G og 4G 1800 (brukes bl.a. av enkelte iPhone-modeller).

Telenor

Telenors kart viser i likhet med Telia dekning for de ulike teknologiene som 2G, 3G og 4G. Du kan også søke på sted, og finne ut hvor god dekning det er der du bor.

ICE.net

Selger mobilt bredbånd, og bruker noen litt andre teknologier enn andre teleselskaper. Dekningen regnes for å være veldig god, noe også kartet viser. Veldig mange bruker nett fra Ice.net på hytta. Ice.net har også levert nett til NSB for å få internettdekning på toget.

Fart og teknologi

Man hører mye om 3G og 4G om dagen, men hva betyr det egentlig? Dette er ulike måter å sende trafikk på, mellom mobiltelefonen din og basestasjonene til operatøren. Nye teknologier utvikles stadig, som gir bedre fart på nettsurfing og kvalitet på samtaler.

GSM (2G)

GSM er den eldste teknologien som fremdeles er i bruk i dag, og er også den teknologien som har best dekning. Den brukes i over 200 land, og har vært i bruk siden tidlig nittitall. Både samtaler, SMS, MMS og datatrafikk kan sendes over 2G, men hastigheten vil være vesentlig lavere enn med nyere teknologier.

UTMS (3G)

Den største fordelen med 3G for en forbruker, er økt overføringshastighet (opp til 0,35Mb/s), sammenlignet med 2G. Telenor og Telia, samt Ice.net har bygget ut UTMS-dekning noen steder i Norge. Likevel er det den noe nyere HSDPA-teknologien som er mest utbredt.

HSDPA (turbo-3G)

HSDPA bygger på 3G-teknologien og kalles i tillegg til turbo-3G, også for 3,5G. Med turbo-3G kom et stort hopp i kapasitet, med en teoretisk makshastighet på hele 7,2mb/s. I Norge er nettet derimot ikke bygget ut for fullt så høye hastigheter.

LTE (4G)

Flere teknologier har blitt markedsført som 4G de siste årene, men det er først i det siste at «ekte» 4G (LTE) har blitt tatt i bruk. 4G-dekningen begynner nå å bli svært god, flere steder i landet. Hastighetene i et 4G-nett er gjerne opp mot 10 ganger raskere enn med turbo-3G.

Utbyggingen av den enda raskere 4G+-teknologien er også godt igang.

Kort oppsummert er forskjellen på de ulike teknologien kapasitet og internetthastighet. Store byer bygges generelt sett ut først, mens noen bygder og hytteområder til og med i dag kun har begrenset GSM / 2G-dekning.